ATHLETES
 

Notice: Undefined index: gender in /kunden/412728_82449/webseiten/biathlon/www3.biathlonworld.com/application/modules/athleten/views/scripts/athletenindex/index.phtml on line 41

Notice: Undefined index: country in /kunden/412728_82449/webseiten/biathlon/www3.biathlonworld.com/application/modules/athleten/views/scripts/athletenindex/index.phtml on line 56

Notice: Undefined index: age in /kunden/412728_82449/webseiten/biathlon/www3.biathlonworld.com/application/modules/athleten/views/scripts/athletenindex/index.phtml on line 69
Your search yielded: 3366 Hits in Athlete Directory
 Name Country DOB: Gender
PISCORAN Luminita 14.03.1988 W
PITON Karolina 25.02.1987 W
PITON Adrian 14.07.1988 M
PIUSSI Igor 21.06.1986 M
PLAHUTA Luka 02.09.1997 M
PLAICKNER Julia 19.07.1995 W
PLAICKNER Andreas 02.12.1993 M
PLAICKNER Benjamin 15.03.1992 M
PLAKALOVIC Bojan 14.11.1992 M
PLAKALOVIC Mladen 25.09.1991 M
PLEIKSNIS Janis 13.03.1982 M
PLESE Ana 15.10.1992 W
PLESHUKOVA Natalia 21.05.1990 W
PLIASKINA Kseniya 08.04.1989 W
PLITCEV Viktor 26.06.1995 M
PLOTNIKOV Kirill 24.04.1989 M
PLOTOGEA Dana 30.09.1981 W
PLOTSKAYA Elena 14.09.1983 W
PLUETZER Frederic 12.08.1997 M
PLYWACZYK Krzysztof 11.02.1983 M
PODCHUFAROVA Olga 05.08.1992 W
PODGORNIK Miha 12.01.1989 M
PODKORYTOV Vassiliy 11.01.1994 M
PODOBAEV Sergey 04.12.1989 M
PODVIZ Jerneja 01.07.1989 W